ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/12/1980

בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינות משר הדתות, חבר הכנסת אהרן אבוחצירא; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יושב ראש הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים