ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/12/1980

המשך הדיון בבקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינות משר הדתות, חבר הכנסת א. אבוחצירא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים