ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/12/1980

אישור החלטות ועדת המשנה לשכר חברי הכנסת; בקשה לנטילת חסינותו של שר הדתות אהרון אבוחצירא; חילופי גברי בוועדת הכספים ובוועדת החוץ והבטחון; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חה"כ יצחק יצחקי בנושא: " חיסול המעברות בישראל"; קביעת הוועדה שתדון בחוק המים (תיקון מס' 7) התשמ"א - 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים