ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/12/1980

החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים בדבר מנין קולות בהצבעה; חסינותם של דברי דואר הנשלחים אל חבר הכנסת; סדרי הדיון בהסרת חסינותו של שר הדתות אהרן אבו חציון; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיה ם לסדר היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים