ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/12/1980

המשך הדיון בדבר הזמנת נשיא המדינה למסור מעל דוכן הכנסת את רשמיו מביקורו במצרים; טענה של חריגה מגדר הנושא בדיון בחוק האנטומיה והפתולוגיה; משלוח דברי דואר מחיילים ומאסירים אל חברי הכנסת (הצעת חה"כ א. רובינשטיין) חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים