ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/11/1980

בקשת יו"ר הוועדה המשותפת לעניין חוק האנטומיה והפתולוגיה מחובה ההנחה המוקדמת של שולחן הכנסת; בקשת מספר חברי הכנסת להזמין את נשיא המדינה למסור מעל דוכן הכנסת את רשמיו מביקורו במצרים; הצעת החלטה בדבר הדיון בוועדת הכנסת בעניין הוצאת חבר הכנסת מישיבה הכנסת בהתאם לסעיף 70 לתקנון; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יושב ראש הכנסת והסגנים של להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים