ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/11/1980

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; פניית חבר הכנסת עקיבא נוף למנוע כניסה קבועה לכנסת ממי שהורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חברי הכנסת ש. ארבלי אלמוזלינו ו-ש. י. גרוס: נושא תיפקודה של המשטרה נוכח מצוקתה התקציבית; קביעת הוועדה שתדון בחוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון), התשמ"א 1980; קביעת מסגרת ומועד לדיון בהצעות סיעות להביע אי אמון לממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים