ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/11/1980

הצעת חה"כ ח. קורפו שחה"כ שהוצא מישיבת הכנסת, בהתאם לסעיף 67 לתקנון, יופיע בישיבת ועדת הכנסת הקרובה גם אם הוא לא קיבל הזמנה; מועד הדיון בהצעות דחופות לסדר היום; ערעורו של חה"כ ד. גלס על החלטת הוועדה מיום 21.10.80 בדבר קביעת הוועדה לדיון בחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים ); ערעורו של יו"ר ועדת הפנים בדבר ראשות הוועדה המשותפת של ועדת הפנים וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעה לסדר היום של חה"כ י. שריד בנושא " בית גרייבר בחדרה"; קביעת מסגרת הדיון בהצעות של חברי הכנסת ע. הדר (הורביץ) י. מי. אברמוביץ, י.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים