ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/10/1980

דיון עקרוני- בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה, פרופ' יצחק זמיר בנושא הסיעות: פרישות, פילוגים והכרה בסיעות חדשות; ייצוג הסיעות בוועדת הכנסת; ערעורים של חבריה כנסת על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיה לסדר היום בנושאים הבאים; פניית אלמנת יו"ר הכנסת לשעבר, ישראל ישעיהו ז"ל, בדבר שיחות טלפון; קביעת הוועדה שתדון בחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) התשמ"א 1980; קביעת מסגרת הדיון בהצעת חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1980, התשמ"א -1980; קביעת מסגרת הדיון בהצעת סיעת המערך להביע אי-אימון לממ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים