ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/10/1980

בקשת הממשלה הקדים את הדיון בהצעת חוק התקציב מספר 2 לשנת הכספים 1980; הצעת יו"ר ועדת המשנה לעניין שרותים לחברי הכנסת, חה"כ ה. זיידל, בדבר קביעת כללים לעריכת אזכרה לחברי הכנסת ולחברי הכנסת לשעבר שנפטרו; פניית סגן יו"ר הכנסת, חה"כ י. מ. אברמוביץ בדבר הצבעה אישית בדיון בהצעת חוק; קביעת הוועדה שתדון בחוק המקרקעין (סילוק פולשים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים