ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/10/1980

הצעה לסדר של חה"כ י. יצחקי בעניין בקשות להכיר בו כסיעה; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על מצב היהודים בברית המועצות ובארצות אחרות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים