ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/09/1980

בקשת סיעת אחווה להכיר בהתפלגותה מסיעת התנועה הדמוקרטית; הצעה לתיקון סעיף 4 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 כדי לאפשר לחברי הכנסת לשלם ברירות קנס בעבירות תעבורה; חוק שכר חברי הכנסת-ביטול החלטה בדבר תשלומים לכיסוי הוצאות אירוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים