ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/09/1980

רביזיה על החלטת ועדת הכנסת מהיום בנושא בקשת הממשלה להקדים את הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 42), התש"ם - 1980; שונות; תשלום הוצאות עבור לינת חברי הכנסת בירושלים בזמן הפגרה; תשלומי אש"ל המשתלמים לחברי הכנסת היוצאים לחוץ לארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים