ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/09/1980

בקשת חבר-הכנסת קורפו לרביזיה על החלטת ועדת הכנסת מהיום בנושא בקשת הממשלה להקדים את הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 42)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים