ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/09/1980

בקשת הממשלה להקדים את הדיון בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 42), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים