ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/07/1980

בקשת רביזיה של חבר הכנסת יעקבי על החלטת ועדת הכנסת בנושא: קביעת הוועדה שתדון ב" עתידן של ערי הפיתוח בנגב המזרחי. . . "; הקדמת הדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 14), התש"ם 1980; מעמד המבקר הפנימי של הכנסת - פניית יושב-ראש הכנסת; ערעורה של חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו על החלטת ועדת הכנסת מהיום בנושא קביעת הוועדה שתדון בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת-חרום (שירותי עבודה חיוניים של רנטגנאים), התש"ם - 1980; ערעורו של חבר-הכנסת גלס על החלטת הנוסח ביום 28/07/80 להעביר את חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (ת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים