ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/07/1980

בחירת נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת את חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל; בקשת הממשלה להקדים הדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 14), התש"ם-1980; בקשת חבר-הכנסת אלגרבלי להכיר בו כסיעה; בקשת חבר-הכנסת שחל לרביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר הרכב הוועדה המשותפת פנים-חוקה בנושא "תקנות הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980"; הודעת חבר-הכנסת מרציאנו על פילוג בסיעת של"י, הכרה בסיעתו החדשה ואישור שם לסיעה; החלטה בדבר תשלומים לכיסוי הוצאות עיתונות; מינוי ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ; ערעורים של חברי הכנ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים