ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/07/1980

אישור נוסח החלטת ועדת המשנה בדבר חסינות דברי דואר הנשלחים מחבר הכנסת אל אסירים וחיילים; הודעת חה"כ מ. מרציאנו על פילוג בסיעה שלי, הכרה בסיעתו החדשה ואישור שם לסיעה; העברת הצעות לסדר-היום והחוקים לדיון בוועדה המתאימה; הצעה למספור שוטף של סעיפי הכנסת ולתיקון החלטה של ועדת הכנסת; הצעת חה"כ י. תמיר להשתית קישוט אולמי הועדות בפורטרטים; ועדה מארגנת לפרלמנטיאדה; פניית חה"כ ע. נוף לדון בתלונתו נגד מר י. ינאי; שחרור חוקים מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים