ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/07/1980

בקשת הממשלה להקדים הדיון בשתי הצעות חוק; בקשת חבר הכנסת אלגרבלי להכיר בו כסיעה; בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט לרביזיה בהחלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת הוועדה המשותפת חוץ - ובטחון וחוקה, חוק ומשפט לדיון בחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979; בקשת יו"ר סיעת ש"י לשינוי שם הסיעה; בקשת סגן שר הבטחון מ. צפורי להתאים את הסטטוס של סגן לגבי חופשות לסטטוס של שר; הצעת סיכום בדבר חסינות דואר הנשלחים אל חברי הכנסת ומחברי הכנסת; טענת חברת הכנסת ארבלי - אלמוזלינו שהתיקון המוצע בחוק לימוד חובה (תיקון מס' 1

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים