ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/07/1980

חילופי גברי בוועדת החוץ והביטחון; קביעת הועדה שתידון בנושא: "ילדים זנוחים בגיל הרך בישראל" הצעה לסדר היום של חה"כ י. יצחקי; קביעת הועדה שתידון בנושא: "הטיפול בבעיות היסוד של המגזר הערבי" הצעה לסדר היום של חה"כ ש. אסעד; קביעת הועדה שתידון בנושא: "הסתה נגד קיום מדיבת ישראל" הצעה לסדר היום של חה"כ י. רום; קביעת הועדה שתידון בנושא: "החזקת דירות בידי עולים יורדים" - הצעה לסדר היום של חה"כ ד. שילנסקי; קביעת הועדה שתידון בחוק המקרקעין (תיקון מס' 7), התש"ם-1980; שחרור חוק לתיקון פקודת מניעת טרור, התש"ם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים