ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/07/1980

בקשה לפטור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת הצעת חוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה תשלום עם מצרים), התש"ם - 1980 לקריאה שניה ולקריאה שלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים