ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/07/1980

בקשת חבר הכנסת אלגרבלי להכיר בו כסיעה; בקשת חברי הכנסת אליהו ואסעד לאשר שם לסיעתם; הצעת חברת הכנסת ארבלי אלמוזלינו לקביעת נוהלים בדבר אי הופעת יושב ראש ועדה לישיבות ועדה רגילות; הצעת חברת הכנסת ארבלי אלמוזלינו לתיקון סעיף 72 לתקנון בדבר קיומן של ישיבות ועדה רגילות; השמעת הודעות לחברי הכנסת ולעובדיה באמצעות הרמקול; חלוקת חדרים לסיעות ולחברי הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום; תלונת חבר הכנסת נוף נגד מר ינאי בדבר מכתב שהופץ במזנון הכנס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים