ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/07/1980

הצעת החלטה בעניין דחיפותן של הצעות לסדר-היום המוגשות על ידי יושב-ראש הכנסת והסגנים; הצעת החלטה בעניין העישון בוועדות; הצעת החלטה בעניין תשלומים לכיסוי הוצאות עתונים; פניות חבר-הכנסת מ. שמיר בנושאים: 1. חברותו בוועדה הכלכלה: 2. הפסקת דבריו על ידי יושב ראש הכנסת בישיבת הכנסת ביום 28/01/80; פניית חבר-הכנסת י. חשאי בדבר לינת חברי הכנסת בבתי מלון יקרים; תלונת חבר-הכנסת צ'. ביטון נגד חבר-הכנסת ש. פלאטו-שרון - מימצאיו של חבר-הכנסת ה. זיידל לאחר בירור התלונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים