ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/07/1980

בקשה לרביזיה בהחלטת הכנסת בדבר קביעת ועדת החינוך והתרבות לדון בהצעת חוק יסוד: הלשון העברית ובהצעת חוק השימוש בשפה העברית; בקשת חבר -הכנסת אלגרבלי להכיר בו כסיעה; הודעת חברי הכנסת אליהו ואסעד בדבר פרישתם מן התנועה הדמוקרטית ואישור שם לסיעתם; הוצאת חברי הכנסת טובי ומילוא מישיבת הכנסת וממנו; התנהגותו של חבר -הכנסת פלאטו-שרון נגד חבר-הכנסת צ'רלי ביטון במזנון הכנסת; פניית חברת-הכנסת אשל גביית תשלום דמי כניסה ממבקרים בכנסת; פנייתו של חבר-הכנסת קצב בדבר קביעת הוועדה שתדון בהצעתו לסדר-היום: "הצורך בהעמק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים