ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/06/1980

בקשת חבר הכנסת ד. גלס לרביזיה בעניין הדיון בהצעת חוק יסוד: הלשון העברית, התש"ם-1980; בקשת חבר הכנסת מ. קצב לרביזיה בעניין הדיון בנושא " העמקת הטיפול בנוער"; הודעת חבר הכנסת מ. שחל; הצטרפות חברי כנסת אינטרסנטיים בדיונים ובהצבעות בוועדות הכנסת; הצעת החלטה בעניין קביעת הדחיפות של הצעות לסדר היום המוגשות על ידי סגני יושב ראש הכנסת; חילופי גברי בוועדת החוץ והבטחון; פניית חברי הכנסת ש. אליהו ושד. אסעד להכיר בהם כסיעה בשם "אחווה"; קביעת הועדה שתידון בנושא: "החינוך המקצועי החניכות והכשרת עובדים לייצור"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים