ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/06/1980

בקשת חבר-הכנסת יצחקי להכיר בו כסיעה; בקשת חבר-הכנסת מרדכי אלגרבלי להכיר בו כסיעה; בקשת חברי הכנסת גאולה כהן ומשה שמיר לדון מחדש על החלטת ועדת הכנסת להעניק 6610 ל"י לחודש לחבר הכנסת לכיסוי הוצאות כלכלה; הוצאת חבר-הכנסת משה שמיר מישיבת הכנסת מיום 02.06.80; ייצוג הסיעות בוועדות; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בחוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך); קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות המדינה (גמלאות) (ת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים