ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/06/1980

ייצוג הסיעות בוועדות; ערעורה של חברת הכנסת אלוני בדבר העתקת מקומה במליאת הכנסת; ערעורה של חברת הכנסת גרוסמן הנושא: אוהלי מורה - חרפה של מצוקת הדיור; ערעורו של חבר הכנסת אבנרי בדבר מיקומו במליאת הכנסת; ערעורו של חבר הכנסת אלגרבלי בנושא: דרכים אלטרנטיביות לקיצוץ בתקציב הבטחון; ערעורו של חבר הכנסת אלגרבלי בנושא: מדיניות כלכלית אלטרנטיבית בעקבות עליית המדד ב-5. 9 אחוז; ערעורו של חבר הכנסת טובי בנושא: בזבוזים ואי סדרים בשדות התעופה בנגב; ערעורו של חבר הכנסת טובי בנושא: בל יפונו בכוח מתנחלי אובל מורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים