ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/06/1980

אי-מתן תשובה לשאילתה כאשר חבר הכנסת איננו נוכח באולם; הוצאת חבר הכנסת מישיבת הכנסת - בהתאם לסעיף 67 לתקנון; הצעת חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו לתיקון סעיף 72 לתקנון; ייצוג הסיעות בוועדות; ערעורה של חברת-הכסת אלוני בדבר העתקת מקומה במליאת הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; שכר חברי הכנסת; תיקון סעיף62(ג) לתקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים