ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/06/1980

בקשת חבר-הכנסת י. יצחקי להכיר בו כסיעת יחיד; הודעה על חילופי גברי בוועדת משנה לשכר חברי הכנסת; הצעת החלטה למניעת כפילות דיונים בוועדות הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון), התש"ם-1980. של חברת -הכנסת ש. שטרן-קטן; שאילתה של חברת -הכנסת ת. אשל בעניין הצגת דגמים במשכן הכנסת; שחרור חוקים מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת; שכר חברי הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים