ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/06/1980

בקשה לרביזיה של חבר הכנסת על החלטת ועדת הכנסת בעניין סעיף 62(ג); הוצאת חבר הכנסת משה שמיר מישיבת הכנסת מיום י"ח בסיון, התש"ם 02.06.80 בהתאם לסעיף 67(ג) לתקנון; הוצאת חברת הכנסת גאולה כהן מישיבת הכנסת מיום י"ט באייר, התש"ם 05.05.80 בהתאם לסעיף 67(ג) לתקנון; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; צו על תנאי נגד יושב ראש הכנסת וועדת הכנסת בעניין מימון סיעת "התחיה- בנא"י"; קביעת מועד פגרת הקיץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים