ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/06/1980

בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ; מסגרת הדיון בעקבות הודעת ראש הממשלה שתימסר היום לכנסת בנושא: התפקידים בממשלה ומדיניות הממשלה; קביעת הוועדה שתדון בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התש"ם-1980; שחרור חוקים מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת-מאימתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים