ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/05/1980

השגות לתיקון סעיף 62(ג) בתקנון הכנסת; השגות לתיקון סעיפים 44(א) ו- 71ה (א) לתקנון הכנסת; ערעורה של חה"כ ע. אלוני בנושא חובת הכנסת לנקוט עמדה בדבר הענישה הקולקטיבית והסביבתית בגדה שהפכו לשיטה"; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים