ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1980

בקשת חבר-הכנסת יוסף תמיר להגדיל את מסגרת הדיון בנושא: "יום הסביבה הבינלאומי"; דיווח יו"ר הוועדה בדבר כפילות הדיון הרפורמה בוועדה המיוחדת ובוועדת החינוך והתרבות; פניית יו"ר ועדת העבודה והרווחה בדבר טענה של חריגה מגדר הנושא של חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), (תיקון מס' 12), הנדון בוועדה; פניית יו"ר ועדת העבודה והרווחה בדבר מיזוג שתי הצעות-חוק; פניית יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא חוק האזרחות (תיקון מס' 4), הנדון בוועדה; צו-על-תנאי נגד יושב-ראש הכנסת ווע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים