ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/05/1980

בקשת חבר הכנסת שחל לדון מחדש בדבר ראשויות הוועדות והייצוג בהן; עירעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; פניית חבר הכנסת יצחקי בדבר כפילות הדיונים בנושא: "הרפורמה במבנה החינוך"; פניית חבר הכנסת מאיר עמית ודוד גולומב בדבר פרישתם מסיעת שינוי ויזמה והצטרפותם לסיעת המערך; תלונות חבר הכנסת משה שמיר נגד חבר הכנסת אורי אבנרי בדבר התבטאויותיו בישיבת הכנסת מיום 14.11.79 ובקשתו להתקין תקנה שקריאות ביניים בעלות אופי של פסילה אישית תיפסלנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים