ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/05/1980

הוצאת-צו-על-תנאי מטעם בג"צ נגד יו"ר הכנסת וועדת הכנסת בדבר אי מתן מימון לסיעת "התחיה -בנא"י"; החלטה בדבר שיחות טלפון להן זכאים חברי הכנסת; הצעת חבר- הכנסת טולידאנו לתיקון סעיף 71ב (א) לתקנון 5; הצעת חבר-הכנסת טולידאנו לתיקון סעיף 44 לתקנון; פניית חבר-הכנסת טולידאנו בשאלה: האם יכולה ועדה מוועדות הכנסת לקבל סיכום ולפרסם הודעה בנושא שאינו בתחום אחריותה?"; קביעת מסגרת הדיון שיתקיים בעקבות הודעת שר הבטחון היום בכנסת בנושא: "רצח המתפללים בחברון"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים