ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/03/1980

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ; בקשת חבר הכנסת נוף לדון מחדש בבקשת שר המשפטים להקדים הדיון בהצעת החוק להרחבת סמכויותיו של בית משפט השלום; בקשת חבר הכנסת קורפו לקיום דיון חוזר בהחלטת הוועדה מיום 80/03/18 בדבר קביעת הוועדה שתדון בנושא סיקור דיוני הכנסת בטלויזיה; הצעת חבר הכנסת שריד בדבר שינוי הרכב ועדת המשנה לשכר חברי הכנסת; הקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 39), התש"ם-1980; הקדמת הדיון בהצעת חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980; הקדמת הדיון בהצעת חוק של חב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים