ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1980

בחירת יושב ראש בפועל לוועדת הכנסת; בקשת חבר-הכנסת ח. קורפו לרביזיה בהחלטה בדבר הוועדה שתדון בנושא שידורי הטלוויזיה מהכנסת; בקשת חבר-הכנסת ע. נוף לרביזיה בהחלטה בעניין חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 36), התש"ם - 1980; הצעת סיעת התנועה לשינוי ויזמה להביע אי-אמון לממשלה; טענה בדבר חריגה מגדר נושא חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 36), התש"ם - 1980 וחוק מס מקביל (תיקון מס' 5), התש"ם - 1980; עבודת הועדות בפגרה; פניית חבר-הכנסת ע. נוף בנושא: "זכות הכניסה ומגבלות השימוש במתקני הכנסת למי שאיננו חבר הכנסת"; קבי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים