ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/03/1980

דברי ברכה ליו"ר הכנסת י. ברמן; הצעת סיעת התחיה בנא"י להביע אי אימון לממשלה; מסירת חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה פרופ'. י. זמיר בדבר בקשתה של סיעת התחיה בנא"י לאשר קיומה כסיעה לעניין סעיף 13(ב) לחוק מימון מפלגות; פניית חבר הכנסת ד. גלם לשחרר חוק הרבנות הראשית, התש"ם 1980 מחובת הנחה מוקדמת בקריאה שניה ושלישית; קביעת מסגרת הדיון בנושא מצב החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים