ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/03/1980

בקשתה של סיעת "התחיה-בנא"י" לאשר קיומה כסיעה לעניין סעיף 13(ב) לחוק מימון מפלגות; הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת מלמד בנושא: "מניעת דחיפותן של הצעות לסדר-היום המוגשות בידי סגני יושב-ראש הכנסת"; סיכום הדיון בתלונת חבר-הכנסת אולמרט נגד חברי הכנסת חריש ואמוראי בדבר התבטאויותיהם בישיבת הכנסת מיום 13/06/79; סיכון הדיון בתלונת חבר-הכנסת שחל בדבר התבטאויות שר-החקלאות אריאל שרון בישיבת הכנסת מיום 13/05/79 בעת הדיון בהצעה לסדר-היום בעניין "אלון מורה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים