ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/03/1980

בחירת יושב-ראש הכנסת בפועל עם התפטרותו של יושב-ראש הכנסת; קביעת מסגרת הדיון שיתקיים בעקבות הודעת הממשלה בדבר צירוף שר נוסף לממשלה; קביעת מסגרת הדיון שיתקיים בעקבות הצעות אי-אמון לממשלה מטעם סיעות המערך ושל, י

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים