ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/03/1980

בקשתה של סיעת "התחיה-בנא"י" לאשר קיומה כסיעה לעניין סעיף 13(ב) לחוק מימון מפלגות; המלצת ועדת המשנה לענייני שכר בדבר פנייתו של חבר-הכנסת ב. הלוי בעניין גמלאות; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון שיתקיים לאחר הודעת הממשלה בעניין החלטת מועצת-הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים