ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/03/1980

הצעות חברי הכנסת ד. רוזוליו וי. כהן-אורגד לתיקון סעיף 87 לתקנון-בדבר צרוף דברי הסבר לעניין ההשלכות הכספיות להצעות-חוק מטעם הממשלה; הקצבה לעוזרים פרלמנטריים; שאילתות, הצעות-חוק של חברי הכנסת והצעות לסדר-היום קבוצתיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים