ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/02/1980

הצעת חברת הכנסת ת. אשל לתיקון סעיף 36 לתקנון - לאפשר לחברי הכנסת ליזום דיון בהצעת חוק בכנס מיוחד בפגרה; כותרת לתיקון סעיף 10(א) בתקנון; פניית חברת הכנסת א. נמיר בדבר חברותו של חבר הכנסת מ. אלגרבלי בוועדת החינוך והתרבות; קביעת הוועדה שתדון בנושאים: ההשקעות הבטחוניות בהערכות בנגב והשלכותיהן על המיגזר הערבי - הצעה לסדר היום של חברי הכנסת י. פרץ וא. כץ, העיצומים בחברת החשמל - הצעה לסדר היום של חברי הכנסת י. גרוס, י. בן מאיר וי. כהן; קביעת מסגרת הדיון בנושא: הצורך לתיאום פעולות הממשלה בגליל - הצעה לס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים