ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/02/1980

הודעה בדבר סידור העבודה בשבוע בו חל חג הפורים; ערעור בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעה לסדר-היום של חה"כ ג. כהן בנושא: "דרושה הקמתו הדחופה של צוות מחנכים ע"י משרד החינוך להתמודדות בנושא: הרמות הרצויה והמצויה של שליח ציבור, בעקבות פרסום ספרו של אשר ידלין"; הצבעה בדבר הגשת הצעת-חוק לימוד חובה (תיקון) (חינוך מיוחד), התשל"ט-1979 של חה"כ י, יצחקי - לקריאה ראשונה בכנסת; ענין תלונות נגד חברי-הכנסת בסכסוכים אזרחיים; ערעור בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעה לסדר-היום של חה"כ ח. טובי בנושא: "עציר מינהלי ששוחרר והועבר לבית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים