ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/02/1980

הצעת חבר הכנסת קצב לרביזיה על החלטת הכנסת בדבר קביעת הוועדה שתדון בהצעתו לסדר-היום בנושא: "הצורך בהעמקת הטיפול בנוער"; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים: 1. ערעורו של חבר-הכנסת טובי בנושא: "החלטת הממשלה על איכלוס חברון" 2. ערעורו של חבר-הכנסת טובי בנושא: "סכנת אבטלה בקרב הנוער"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו בנושא: "סיקור דיוני הכנסת בטלוויזיה"; תקנון הכנסת- השגות לתיקון סעיפים 62 (ב) ו-10א

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים