ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/02/1980

הזמנה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב לדיון וארוחת-צהרים עם חברי ועדת הכנסת בתל-אביב ביום 13 במרץ 1980; הרכב הוועדה המשותפת לאישור תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תנאי החזקה במעצר מינהלי), התש"ם-1980; פנייה בדבר הגשת הצעת חוק לימוד חובה (תיקון) (חינוך מיוחד), התשל"ט-1979 של חבר-הכנסת י. יצחקי לקריאה ראשונה בכנסת; פניית מזכיר הכנסת בעניין פתיחת חנות למזכרות ועתונים במשכן הכנסת; שאלה של חבר-הכנסת ש. טולידאנו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים