ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/02/1980

הודעת חבר הכנסת אלגרבלי על פרישתו מהסיעה הדמוקרטית; השגות לתיקון תקנון הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום; קביעת מסגרת הדיון שיתקיים בכנסת בעקבות הודעת הממשלה על המצב בחברון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים