ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/02/1980

הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. מלמד בנושא: "מניעת דחיפות של הצעות לסדר היום המוגשות בידי סגני יושב ראש הכנסת ערעורו של חבר הכנסת ש. טולידאנו על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים לגבי הכרה בדחיפות של הצעה לסדר היום; פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענה של חריגה מגדד הנושא בדיון בחוק בתי הדין הדרוזיים (תיקון מס' 4); קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. אלון בנושא: "הצורך להקים ועדת חקירה לבירור פעולות זרועות הבטחון בעצירות; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת מ. קצב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים