ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1980

קביעת הוועדה שתדון בחוק לקיום תוקפן של תקנות שעת חירום ושירותי עבודה חיוניים של רנטגנאים, התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים