ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1980

שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת - חוק לקיום תוקפן של תקנות שעת חרום (שירותי עבודה חיוניים של רנטגנאים), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים